Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
ISSN
    1212-6209
Country
    Česká republika
Keyword
    1998
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from this serial
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Žulová - Korálové jámy. Část II. - Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)