Record details

Title
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Pub. place
    Praha
ISSN
    0139-9497
Country
    Česká republika
Keyword
    Časopis
    Muzea
    Národního
    Praze
    Přírodovědná
    Řada
Articles from this serial
    August Joseph Carl Corda
    Bellerophacmaea gen. n. (Mollusca) a Palaelophacmaea Donaldson, 1962 (Coelenterata), příklad homeomorfie v evertebrální paleozoologii
    Cenomanian Ammonites from the Bohemian Cretaceous Basin
    Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Episfaxis, Sinistracirsa and Ptychospirina: three invalid generic names of the Paleozoic Archaegastropoda (Mollusca)
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Fosilní Tetraclinic Mast. (Cupressaceae)
    Geobotanika devonu
    In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984)
    Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca)
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Letenocrinus longibrachialis gen. et sp.n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku
    Morfologie schránky a svalové vtisky Sinuitopsis neglecta Perner (Mollusca,Monoplacophora)
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    A new Cenomanian floral locality from Prague
    New Lower Devonian Gastropod genera of Bohemia (Mollusca)
    O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita)
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Střední turon u Rtyně v Podkrkonoší
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zažívací trakt trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande)