Record details

Title
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Pub. place
    Praha
ISSN
    0139-8172
    0139-9497
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Časopis
    Muzea
    Národního
    Přírodovědná
    Řada
Articles from this serial
    60th birthday of Rudolf J. Prokop
    65th birthday of Dr. Rudolf J. Prokop
    Adapertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Algerogyra apicostulata gen. et sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Lower Cenomanian of Algeria
    Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
    Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic)
    Antonín Frič - zakladatel české paleontologiclé školy
    Antonín Frič a Komitét pro přírodovědný výzkum Čech
    Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea
    Barrandicella holubi sp.n. (Gastropoda) from the Šárka formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia
    Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia
    Carpocrinus ornatus (Angelin, 1878) (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Circumbilical retractor muscle attachment areas in the Upper Ordovician bellerophontoidean gastropod Grandstoma grande (Barrande in Perner, 1903)
    Commemoration of Joachim Barrande's 200th birth anniversary (1799-1999) in the National Museum, Prague
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Cubitostrea Sarumensis (Woods, 1913), new species of fossil oyster in the Cretaceous of Bohemia
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    Decacrinus Bohemicus sp.n., (Criniodea, Col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian Area (Czech Republic)
    Dějiny paleoichtyologie v českém terciéru
    Discinid Brachiopods from the Kopanina Formation (Silurian) of Amerika quarries near Mořina, Barrandian, Central Bohemia
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Drilling in a Silurian brachiopod Atrypa Fumosa from the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Early Miocene birds of Břešťany, Czech Republic
    Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya
    Early Miocene birds of Skyřice, Czech Republic
    Early Miocene birds of Tuchořice, Czech Republic
    Early Miocene quails (Aves: Phasianidae) from Saint-Gérard-le-Puy, France
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Family-group names of Cenozoic birds: 1811-1998
    First find of edrioasteroids (Echinodermata) in the Bohemian Devonian (Barrandian area)
    First find of the undoubted skeletal elements of holothurians in the Devonian of Czech Republic
    Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
    Fluorit a "Vassa Murrina"
    Foliage of a broad leaved conifer Dammarophyllum from the Cenomanian of Bohemia
    Foraminifers from the Barrandian: a revision of micropaleontological, collection of the Department of Paleontology, Charles University, Prague
    The fossil larval fish Prorhodeus unionis Frič, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic
    A further specimen of Bellerophon scaber (Perner) (Gastropoda) with preserved retractor muscle scars (Silurian, Bohemia)
    Geological study of the gas-main excavations, part VI. - Bivalves Anomia Linnaeus and Plicatula Lamarck cemented on lydite boulders (Kojetice, Bohemian Cteraceous Basin)
    Geologické mapování západní Libye
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Hieronymus Joseph Zeidler (1790-1870) a jeho pozoruhodná sbírka zkamenělin
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Isolated skeletal ossicles of the crinoid family Catillocrinidae Wachsmuth et Springer, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Joachim Barrande a čeština
    K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
    Kerrycoleus gen. n. (Machaeridia, Lepidocoleidae) from the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Krolmusium, a new genus of the subfamily Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia)
    Lytospira Koken a Murchisonia (Hormotomina) Grabau et Shimer v českém spodním devonu
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Middle Miocene birds of Františkovy Lázně, Bohemia
    Myelodactylus ammonis (Bather, 1893) (Crinoidea, Inadunata) from the Ludlow (Silurian) of Bohemia
    Myelodactylus spatulatus LeMenn, 1987 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Zlíchov limestone of the Barrandian area, Czech Republic
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu
    Neobvyklý případ xenomorfní skulptury na schránce fosilního mlže
    New finds of isolated cup plates of the crinoid genus Edriocrinus in the Bohemian Lower and Middle Devonian
    New Lower Devonian Gastropoda and Tergomya (Mollusca) of Bohemia
    A new painted snipe (Aves: Rostratulidae) from the early Miocene of the Czech Republic
    Newly ascertained genera of crinoids in the Devonian of Bohemia (Barrandian area)
    Nonorios gen.n., a new platyceratid gastropod (Mollusca) from the Middle Ordovician of the Mediterranean Palaeoprovince
    Novakopteron, a new Beraunia-like frilled genus from the Silurian of Bohemia (Mollusca, Gastropoda)
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina)
    Novelties on Doliostrobus (Doliostrobaceae), an extinct conifer genus of the Eurpean Paleogene
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae)
    O kamenech prvního českého lapidáře
    O statutu rodu Alceste Hawle et Corda, 1847 (Trilobita)
    O údajném výskytu trilobitů Ectillaneus Hughesi (Hicks) a Ormathops Nicholsoni (Salter) v českém ordoviku
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    Oscillopha ostreiformis sp.n. (Bivalvia, Ostreina) from the Santonian of the Hammadah al Hamra area (Libya)
    Parentilidae fam. nov., nová čeleď hyolitů ze středního Kambria
    Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Pektolit z Těchlovic u Děčína
    Pentacauliscus cf. Nodosus Moore et Jeffords, 1968 (Crinoidea, Col.) from the Zlíchov Limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of Bohemia
    Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic)
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Pragamira, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya)
    Procrucibulum Perner, 1911, pochybný paleozoický rod (Mollusca, Gastropoda)
    Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976)
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Psychedelix gen.n., a problematic cap-shaped mollusc from the Lower Devonian of Bohemia
    Pycnogyra sulcata gen. et sp. n. (Bivalvia, Ostreina) from Lower Turonian of Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Pygidium of the trilobite Delops dermolac Šnajdr from the collections of the National Museum in Prague
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    Ramacrinus robustus sp. n. (Crinoides, Inadunata) from the Koněprusy Limestone, Lower Devonian, Barrandian area (Czech Republic)
    Ramenonožci podolského rudního horizontu (svrchní ordovik, Barrandien)
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    Revision of platanoid foliage from the Cretaceous of the Czech Republic
    Revision of platanoid foliage from the Cretaceous of the Czech Republic
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Shell breakage and repair in Sinuitopsis neglecta (Mollusca, Tergomya) from the Middle Ordovician of Bohemia
    Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella? tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology and mode of life of the Lower Devonian cyclomian Neocyrtolites (Mollusca, Tergomya)
    Shell morphology and ontogeny of the Lower Devonian murchisoniacean gastropod Branzovya maturoglabra
    Shell morphology, muscle insertions and mode of life of the Lower Devonian Cyclocyrtonella (Mollusca, Tergomya)
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix HORNÝ, 1993 (Mollusca)
    Silurian and Devonian Gastropoda of Romania
    Silurian (Gorstian) gastropod assemblage in the America anticline north of Karlštejn (Barrandien area, Bohemia) - preliminary report
    Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic)
    Spodnoturonské slínovce v cihelně Kutná Hora-Sedlec
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    The state of the Sternberg's original collection
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Svět drahých kamenů
    Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia)
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Two additonal, isolated, paucispiral operculs from the Lower Devonian Koněprusy Limestone (Bohemia, Barrandian Area)
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Type specimenns of fossils in the National Museum, Prague vol.2, palaeozoic crinoidea, supplement 1991-1997
    Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae)
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae)
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Variability of the Senonian species Oscillopha dichotoma (Bayle, 1849)
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    The youngest representative of Sarkanella (Mollusca, Tergomya) from the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Kralodvorian) of the Barrandian Area (Czech Republic)
    Zanikající paleobotanické naleziště v Praze-Hloubětíně
    Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru
    Zdeněk Burian (11.II.1905-1.VII.1981)
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř