Record details

Title
    Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní
Pub. place
    Opava
Country
    Česká republika
Keyword
    Časopis
    Muzea
    Přírodní
    Série
    Slezského
    Vědy
Articles from this serial
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru