Record details

Title
    Živa
Pub. place
    Praha
ISSN
    0044-4812
    0044-4842
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Živa
Articles from this serial
    3. Světový kongres herpetologů se bude konat v Praze
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze]
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Botanika a paleoekologie kvartéru
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Devonská invaze obratlovců na souš: Nejstarší obojživelníci
    Dvojdyšní - mezi vodou a souší
    Epilitičtí plži
    Flóra - vegetace - substrát. I. Základní pojmy a vztahy
    Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
    Historie a změny klimatu [ Recenze]
    Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
    Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
    Jubileum Zdeňka Vlastimila Špinara
    K osudu dolního českého Labe
    Lalokoploutvé ryby
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
    Lygodium : exotická kapradina českých třetihor
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Miocenní žralok obrovský
    Mollusca Slovenska [Recenze]
    Na okraj červené knihy našich měkkýšů
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek. 1
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 2. Naše malakozoologie za 1. republiky
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 3
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 4
    Nejstarší organismy naší planety
    Neživá příroda Krkonoš
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Ostroústka drsná - záhada naší malakofauny
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
    První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě
    Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Red Deer river - řeka dinosaurů I.
    Red Deer river - řeka dinosaurů II.
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
    Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
    Říční fenomén ve Svatojánských proudech
    Slávička se vrací do Čech
    Slon Gromovův na Moravě
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Termofytikum-mezofytikum-oreofytikum a měkkýši
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích
    Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor
    Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství
    Zemřel paleontolog Zdeněk V. Špinar
    Zkamenělé ryby karpatských hlubin