Record details

Title
    Acta Metallurgica Slovaca
Country
    Slovensko
Keyword
    Acta
    Metallurgica
    Slovaca
Articles from this serial
    Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives
    Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
    Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie