Record details

Title
    Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
ISSN
    0521-2359
    1211-8796
Country
    Česká republika
Keyword
    Acta
    Geol
    Moraviae
    Mus
    Sci
Articles from this serial
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jesenník
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika)
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny