Record details

Title
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
ISSN
    1211-8796
ISBN
    80-7028-120-0
Country
    Česká republika
Keyword
    Acta
    Časopis
    Geologicae
    Geologické
    Moraviae
    Moravského
    Musei
    Muzea
    Scientiae
    Vědy
Articles from this serial
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
    Ostéologie et anatomie de l'espece oligocene de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae)
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    The Periodicity of Geotectonic Stages and Coal Generation
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Vltavín z Moravských Bránic
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum.
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.