Record details

Title
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica-geologica
Pub. place
    Olomouc
    Praha
ISBN
    80-7067-156-4
    80-7067-239-0
    80-7067-289-7
    80-7067-366-4
Country
    Česká republika
Keyword
    Acta
    Facultas
    Geographica-geologica
    Naturalium
    Olomucensis
    Palackianae
    Rerum
    Universitatis
Articles from this serial
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Geochemical Characteristics of Clinopyroxenite Sill At Dvůr Králové nad Labem
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
    Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
    Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Global warming and the natural resources of the northern polar regions: their use and conservation
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Joint valleys: origin and development
    K otázce interakcí mezi krasem a strukturou
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    New Ordovician Trilobites from Prague Basin (Barrandien Area)
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    On some Silurian and Devonian trilobites of Bolivia
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Periglacial features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Srážkové trendy na severní Moravě
    Synergetics and articulation of geography
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    The Urban Development in the Selected Czech and Austrian City Regions
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku