Record details

Title
    Banícke listy
Pub. place
    Bratislava
Country
    Česká republika
Keyword
    Banícke
    Listy
Articles from this serial
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti