Record details

Title
    Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
    0208-6603
    0867-6143
Country
    Polsko
Keyword
    Biuletyn
    Geologicznego
    Instytutu
    Panstwowego
Articles from this serial
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji
    Ewolucja tektoniczno-strukturalna synklinorium północnosudeckiego
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep.-International Conference Carpathian Foredeep Basin - its Evolution and Mineral Resources
    Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
    Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the CF (karpatian, Czech Republic)
    Pierwiatski promieniotwórcze w Sudetach
    "Plamowe" koncenracje bazaltowe masywu Czeskiego i dolnego Ślaska
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations
    Rozwój budowy geologicznej rejonu Kłodzkiego w swietle badaň mezotektonicznych
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego
    Rudy cyny na dolnim Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim