Record details

Title
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Pub. place
    Praha
ISSN
    1211-329
    1211-0329
Country
    Česká republika
Keyword
    Bulletin
    Mineralogicko-petrologického
    Muzea
    Národního
    Oddělení
    Praze
Articles from this serial
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Allanit-(Ce) v horninách suity Tetčice (brněnský masiv)
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bezbarvé materiály napodobující diamant
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chapmanit z Vlastějovic
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chebské vltavíny
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
    Co je český granát?
    Coffinit známý i neznámý
    Coquimbit z hořících hald z Kladna
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cu-skarn v Kotli v Krkonoších
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    České olivíny a jejich šperkové využití
    České stříbro po Bílé hoře
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Diamanty z celého světa
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem!
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny v gotice
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    Dva české diamanty
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Goethit z Karlových Varů
    Goethit z Karlových Varů
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Impaktové kráterování Země
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jarosit z uhelných odvalů z Kladna
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jílovské pásmo a boninity
    Johannit z Příbrami
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klasifikace a nomenklatura meteoritů
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Klinozoisit z lokality Sobotín-Pfarrerb, okres Šumperk
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    Krystalová struktura syntetického CsAlSiO4
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kutnohorský rudní revír a jeho minerály
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Melafyry levínské plošiny
    Melafyry levínské plošiny
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Meteorit z Měsíce - Dar al Gani 400
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerální fáze v systému As-S
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie skupiny organolitů
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and petrology of kingizite from Lhenice and Kti š in Southern Bohemia
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály metamorfovaného železnorudného ložiska Seč u Jeseníku v Silesiku
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály pyknitové žíly z Cínovce
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály taktitu z Klatov
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerály turmalínové skupiny
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Molybdenem bohatý jarosit z oxidační zóny středověkáho Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka (Česká republika)
    Molybdenem bohatý v jarosit z oxidační zóny středověkého Au-Ag ložiska v Hůrkách u Rakovníka
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Moravské vltavíny
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály I
    Nové minerály II
    Nové minerály III
    Nové minerály IV
    Nové minerály. IX
    Nové minerály V
    Nové minerály VI
    Nové minerály VII
    Nové minerály VIII
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novopacká klenotnice v novém
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O jednom přátelství Cyrila Purkyně
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika
    Opál
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Perly, perleť a korály
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Petr Jakeš - badatel-popularizátor
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prehnit - apofylitová žíla z Vlastějovic
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předčasná geologická úmrtí
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Přírodní výskyty fullerenů
    Přírodní zeolity
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Rabejacit z Předbořic
    Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942)
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001)
    RNDr. Miloš Lang, CSc., letos pětašedesátiletý
    Römerit z Kaňku u Kutné Hory
    Roscoelit z Jáchymova
    Roscoelit z Jáchymova
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rutil ze Šitboře u Poběžovic
    Ryzí antimon v Vlastějovic v Posázaví
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí síra z Kutné Hory
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Sedimentární acháty
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Seleničitany a telluričitany uranylu
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorodit z Přebuze
    Skorodit z Přebuzi
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Střelniční žíla v Doksech
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Ultramafické xenolity v bazaltoidech jižní poloviny listu 1:50 000 11-24 Žlutice
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir?
    Uralské rubíny
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Vanadáty uranylu
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu)ve strusce z Kladna
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Významový slovníček častých anglických výrazů, používaných v gemologii
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Vzpomínka na profesora Františka Čecha
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou
    Whewellit a jeho výskyty
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Za prof. Jaroslavem Bauerem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
    Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zeolity a Národní muzeum
    Zeolity jako drahé kameny
    Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železitý křemen ze Zaječova u Komárova
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana