Record details

Title
    Folia Univ. Purkyn. brun., Geol.
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Brun
    Folia
    Geol
    Purkyn
    Univ
Articles from this serial
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Molybdenit v brněnském masívu
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Vnitřní stavba a ložiskové indikace moravského bloku
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry