Record details

Title
    Geografické rozhledy
ISSN
    1210-3004
Country
    Česká republika
Keyword
    Geografické
    Rozhledy
Articles from this serial
    Dvě sezóny na ostrově James Ross
    Historické povodně a jejich dokumentace
    Huascarán - stále živá hora
    Incká železnice
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Skalní laviny v kyrgyzském Tchien-šanu
    Stratigrafie čtvrtohor
    Velké přeshraniční povodně na Odře
    Vliv školních vzdělávacích programů na modernizaci zeměpisu na základních školách
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů