Record details

Title
    Jemná mechanika a optika
Publisher
    Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Country
    Česká republika
Keyword
    Jemná
    Mechanika
    Optika
Articles from this serial
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách