Record details

Title
    Knihovnička zemního plynu a nafty
Pub. place
    Hodonín
ISSN
    1210-4116
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Knihovnička
    Nafty
    Plynu
    Zemního
Articles from this serial
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Bohemian Cretaceous Basin
    Brno-Královo Pole
    Březno near Louny
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Konodonti ze strukturního vrtu Jablůnka-1
    Křepice
    Kystra
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Pouzdřany - wine cellars
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Radiolárie barrandienského středního devonu
    A review of the Pannonian Ostracoda of the Vienna Basin
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Turold quarry
    Uherčice
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology