Record details

Title
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
Pub. place
    Kutná Hora
ISSN
    1212-6098
ISBN
    978-80-86406-46-6
Country
    Česká republika
Keyword
    Kutnohorsko
    Sborník
    Vlastivědný
Articles from this serial
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    K některým otázkám Václava Štefana
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Prubířství a prubířská keramika
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách