Record details

Title
    Mykologické Listy
ISSN
    1213-5887
Country
    Česká republika
Keyword
    Listy
    Mykologické
Articles from this serial
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla