Record details

Title
    Přírodní vědy ve škole
ISSN
    0231-5130
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Přírodní
    škole
    Vědy
Articles from this serial
    Akademik Vladimír Pokorný zemřel
    Ako viesť geologickú exkurziu
    Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole
    Araukarity v Nové Pace
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Čertova zeď
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    Československá nerudní ložiska, jejich současný stav a perspektivy
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Dutý kámen a Orgel
    Dva nové národní parky
    Dvojí výročí akademika Josefa Kratochvíla
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Geologická exkurzia horným Ponitrím
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické stanoviště na ZŠ
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Jura v Čechách
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Ledovcové obří hrnce
    Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf
    Luminiscencia minerálov
    Lupčianský skalní hřib
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Moravské geody
    Na břehu křídového moře
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Odpady a půda
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Písečné přesypy na Pardubicku
    Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Pozorování podzemních vod
    Práca s doplnkovou literatúrou
    Prečo se stala geológia popoluškou?
    První miliardy let historie Země
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Reliéf Československa. I
    Reliéf Československa. II
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    Sběr nerostů s pinzetou
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Syenitové skály u Pocoucova
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Těžba a zpracování kyzových a kamenečných břidlic na Křivoklátsku
    Těžba zlata na horním toku řeky Blanice
    Tradičné kamenárstvo v obyciach
    Typy krápníkových útvarů
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii
    Výuka na geologických lokalitách
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Za prírodnými krásami Slovenského krasu
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zeolity
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ