Record details

Title
    Přírodovědecký sborník
Pub. place
    Ostrava
Country
    Československo
Keyword
    Přírodovědecký
    Sborník
Articles from this serial
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc.
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)