Record details

Title
    Palaeontologia Bohemiae
Pub. place
    Praha
ISSN
    1211-8672
Country
    Česká republika
Keyword
    Bohemiae
    Palaeontologia
Articles from this serial
    Brachiopods and trilobites of the Chýnice Limestone (Emsian) at Bubovice (Čeřinka hillside; Prague Basin)
    Complementary description of Bathycheilus perplexus (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Šárka Formation (Middle Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita) in the Vinice Formation (Berounian Stage, Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Discovery of Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) in the Klabava Formation (Arenig) near Komárov (Prague Basin, Czech Republic)
    Discovery of Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) in the Kralodvorian (Upper Ordovician) near Levín (Prague Basin, Czech Republic)
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) from the Suchomasty Limestone (Upper Emsian-Dalejan, Prague Basin, Czech Basin)
    Hedstroemia sectator n.sp., a new proetid trilobite from Prague Basin (Silurian, Wenlock, Bohemia)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Kosovopeltis lacerata n.sp., the latest species of Kosovopeltis Šnajdr in the Silurian from the Prague basin (upper Kopanina Formation, Ludlow, Ludfordian)
    Lichids Trochurus toernquisti (Gürich, 1901) and Platylichas (?) sp. from the Králův Dvůr Formation (Ashgillian) of the Prague Basin (Trilobita, Bohemia)
    Life strategies of the trilobite genus Scharyia Přibyl, 1946 (Proetacea, Scharyiidae)
    Middle Cambrian benthic assemblage in the Skryje Shale (Jince Formation) at Terešovská Huť (district of Rokycany, Czech Republic)
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    A new agnostid trilobite from the Skryje-Týřovice area (Middle Cambrian, Jince Formation, Barrandian area, Czech Republic)
    New Cyphaspis Burmeister (Trilobita, Aulacopleuridae) in the Lower Devonian from Bohemia
    New deeper-water trilobites in the Ordovician of the Prague Basin (Czech Republic)
    New finds Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) from Barrandian Middle Cambrian (Bohemia)
    New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites. Part A-B (Cambrian and Ordovician)
    New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites Part C-D (Silurian and Devonian)
    New proetid trilobites from the Pragian (Lower Devonian) of the Prague Basin (Czech Republic)
    New styginid Poroscutellum (Poroscutellum) mojmir n.sp. from the Slivenec Limestone (Pragian, Prague Basin, Bohemian)
    Nobiliasaphus hyperion n.sp. (Trilobita, Pseudoasaphidae) from the Vinice Formation (Ordovician, Caradoc) of Bohemia
    O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
    On some lichid trilobites from Silurian and Devonian from Prague Basin (Bohemia)
    On some species of the genus Trochurus Beyrich, 1845 (Trilobita, Lichidae) from the Wenlockian in the Prague Basin (Czech Republic)
    On the genus Dicranogmus Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Lichidae)
    On the genus Litotix Lane and Thomas, 1978 (Trilobita, Styginidae) from Bohemian Wenlock (Prague Basin, Bohemia)
    On the genus Megasaphus Kácha and Petr, 1996 (Trilobita) from the Ordovician of the Prague Basin
    On the species Songxites gemmagog Šnajdr (Trilobita) from the Ordovician of thePrague Basin
    Ordovician in the easternmost part of the Prague Basin (Úvaly and Brandýs areas) and its comparison with the Rokycany area (westernmost part of the basin)
    Peronopsis umbonata (Hawle et Corda, 1847), nomenclatoricaly correct name for species Hypagnostus umbonatus (Hawle et Corda, 1847) and Peronopsis palmadon Kordula et Šnajdr, 1979 from Barrandian Middle Cambrian (Czech Republic)
    Plutonides hicksi (Salter) from the Middle Cambrian of Skryje-Týřovice area (Czech Republic)
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Rare trilobites from the Chýnice Limestone (Emsian, Pragian Basin, Czech Republic)
    Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
    Remarks to the article F.C. Shaw: Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Revision early Middle Cambrian trilobite fauna from Central Bohemia
    Some new scutelluid trilobites from the Praha Formation (Lower Devonian, Czech Republic)
    Stratigraphical position of the some Bohemian Odontochilinae trilobites (Pragian to Emsian, Prague Basin, Bohemia)
    Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002)
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Trilobites of the Bohdalec Formation (Upper Bohemian, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Two new Devonian chonetide brachiopods in the Prague