Record details

Title
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
Pub. place
    Pardubice
Country
    Československo
Keyword
    Kraje
    Krajiny
    Krajského
    Ochrana
    Ochrany
    Památkové
    Péče
    Práce
    Přírody
    Státní
    Střediska
    Studie
    Východočeského
Articles from this serial
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí