Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea
Pub. place
    Praha
Country
    Československo
Keyword
    Muzea
    Národního
    Rozpravy
    Technického
Articles from this serial
    Hornické naučné stezky v ČSR
    Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů. III. Část
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984