Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
Country
    Česká republika
Keyword
    19
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám