Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
Pub. place
    Praha
ISBN
    80-7037-010-6
Country
    Česká republika
Keyword
    21
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku