Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
Pub. place
    Praha
ISBN
    80-7037-025-4
Country
    Česká republika
Keyword
    23
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Historie dolování na Staroměstsku
    Jan Tadeáš Antonín Peithner (1727-1792)
    Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Náš uran - fámy a pravdy
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách