Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Pub. place
    Praha
ISBN
    80-7037-032-7
Country
    Česká republika
Keyword
    24
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Chodby pod Landekem
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Ignác Born o zlatě
    Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti?
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    Sága posledních tří generací rodu Jičínských
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Závěr jihlavského dolování