Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
ISSN
    0139-7931
ISBN
    80-7037-093-9
Country
    Česká republika
Keyword
    29
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze