Record details

Title
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
Pub. place
    Praha
ISBN
    80-7037-049-1
Country
    Česká republika
Keyword
    27
    Dějin
    Hornictví
    Muzea
    Národního
    Praze
    Rozpravy
    Studie
    Technického
Articles from this serial
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Historické haldy
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení