Record details

Title
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
ISSN
    1213-1962
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborní
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO