Record details

Title
    Sborník geologických věd. Geologie
Pub. place
    Praha
ISSN
    0581-9172
ISBN
    80-7075-139-8
    80-7075-243-2
    80-7075-256-4
    80-7075-350-1
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Geologických
    Geologie
    Sborník
    Věd
Articles from this serial
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Climatic changes and development of benthic communities through the Mediterranean Ordovician
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Geophysics in the region of the project: gravimetry
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    The Kdyně massif, south-west Bohemia - a tectonically modified basic layered intrusion
    Klastické žíly
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Králodvor/Kosov boundary and the late Ordovician environmental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Ordovician in Bohemia: development of Prague basin and its benthic communities
    Ordovician-silurian boundary in the Prague basin (Barrandian area, Bohemia)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Perunica microcontinent in the Ordovician (its position within the Mediterranean Province, series division, benthic and pelagic associations)
    Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
    Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací)
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Special geophysical methods: deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif
    Special geophysical methods: Geothermics
    Special geophysical methods: magnetotelluric sounding along the 9HR seismic profile
    Special geophysical methods: Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan and pre-Variscan formations of the Bohemian Massif
    Special geophysical methods: Seismology
    Special geophysical methods: the physical properties of rocks from the KTB boreholes
    Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Stratigrafie proterozoika orlicko-kladské klenby
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Svrchní křída ve vrtu Volfartice Vf-1
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
    Thermal regimens and the geological development of the Bohemian massif
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří