Record details

Title
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie
Pub. place
    Praha
ISSN
    0036-5289
ISBN
    80-7075-026-X
    80-7075-174-6
    80-7075-520-2
    80-7075-591-1
    80-7075-660-8
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Geologických
    Geologie
    Hydrogeologie
    Inženýrská
    Sborník
    Věd
Articles from this serial
    Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom