Record details

Title
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
Pub. place
    Praha
ISSN
    0581-9180
ISBN
    80-7075-105-3
    80-7075-204-1
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Geologických
    Geologie-mineralogie
    Ložisková
    Sborník
    Věd
Articles from this serial
    Barrandienské mramory
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geologická interpretace výsledků experimentů s adsorpcí a desorpcí uranu (VI)
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    Oolitic iron ore deposit at Chrustenice (Ordovician, Bohemia)
    Pegmatity v borském granulitovém masívu
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    Variská orogeneze v sileziku
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks