Record details

Title
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
Pub. place
    Brno
Country
    Česká republika
Keyword
    Akademie
    Československé
    Geografický
    Prací
    Sborník
    ústav
    Věd
Articles from this serial
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších