Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
ISSN
    1213-1962
Country
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu