Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Country
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    školy
    Technické
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
    Comparison of the Pair of the Same Main Fans Installed in the "Pustinka" Upcast Shaft in "Tuchlovice, a.s." Mine with Respect to the Energy Consumption
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
    Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení