Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
ISSN
    1213-1962
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    University
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Deset let monitorování přirozené seismicity sv. části Českého masivu stanicemi ÚFZ
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO