Record details

Title
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
ISSN
    0474-8476
ISBN
    80-248-0073-X
    80-248-0110-8
Country
    Česká republika
Keyword
    Báňské-Technické
    Hornicko-geologická
    Monografie
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    školy
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti