Record details

Title
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
ISBN
    80-210-4097-1
    978-80-210-4368-8
    978-80-210-4453-1
Country
    Česká republika
Keyword
    Brunensis
    Facultatis
    Geology
    Masarykianae
    Naturalium
    Scientiarum
    Scripta
    Universitatis
Articles from this serial
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)?
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lower and Middle Ordovician trilobite communities of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Carboniferous Goniatites from Moravice Formation, Nízký Jeseník Mts. (Moravo-Silesian Unit of the Czech Massif)
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice)
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Planktoničtí dendroidi - podvratné živly graptolitové taxonomie
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia