Record details

Title
    Silva Gabreta
ISSN
    1211-7420
Country
    Česká republika
Keyword
    Gabreta
    Silva
Articles from this serial
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts
    The history of metal pollution recorded in the sediments of Bohemian Forest lakes: Since the Bronze Age to the present
    Lithological composition and geodynamic evolution of the south-eastern part of the Šumava Mts.(Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika) - I. Přirozená a polopřirozená lesní stanoviště
    Měkkýši přírodní rezervace Městišťské rokle na Šumavě (Česká republika). - II. Revizní malakocenologický výzkum
    Měkkýši v údolí Pstružného potoka u Hartmanic (Šumava)
    Microclimate of a peat bog and of the forest in different states of damage in the Šumava National Park
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé lakes
    Reconstruction of vegetation and human impact from the sediments of the Rybárenská Slať mire (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Trace elements in Bohemian Forest lakes
    Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999)
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava