Record details

Title
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Pub. place
    Vimperk
ISSN
    1211-7420
ISBN
    80-861-88-13-2
Country
    Česká republika
Keyword
    Gabreta
    Prací
    Sborník
    Silva
    Šumavy
    Vědeckých
Articles from this serial
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Geological research of Bohemian Forest
    Geologie
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Das geologische Peilsteiner Fenster mit dem ältesten Gesteinskomplex des südwestlichen Moldanubikums
    Geology
    Geomorfologie
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Pedologie
    Pedology
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Zur Geographie des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes