Record details

Title
    Stavivo
Pub. place
    Praha
ISSN
    0029-0801
    0039-0801
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Stavivo
Articles from this serial
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Hľadiská pre voľbu výšky stien v lomoch
    IV. konferencia o vrtnej a trhacej technike
    K osmdesátinám Ing. Dr. Oldřicha Toldeho
    Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály
    Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti
    Přeměnitelnost křemenců Jeníkov
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Technické normy proti efektivnosti. K problematice norem přírodního kameniva
    Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach
    Výroba kameniva v jihomoravském kraji před dvaceti lety a v současnosti
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Zabezpečovanie potrieb stavebníctva vo Východoslovenskom kraji