Record details

Title
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
ISSN
    1213-1962
Country
    Česká republika
Keyword
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    Transactions
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Articles from this serial
    AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS