Record details

Title
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
ISSN
    6505-8228
ISBN
    80-86382-05-2
    80-86382-09-5
    80-901715-2-4
    80-901715-5-9
    80-901715-7-5
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Oddíl
    Přírodních
    Sborník
    Věd
    Vlastivědný
    Vysočiny
Articles from this serial
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Jihlavský rudní obvod
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů