Record details

Title
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Editor
    Buček, A.
    Ivan, A.
    Kirchner, K.
    Koželuh, M.
    Kříž, H.
    Lacina, J.
    Vlček, V.
Pub. place
    Brno
Keyword
    Aspekty
    Dyje
    Fyzickogeografické
    Mlýny
    Moravou
    Nivy
    Nové
    Revitalizaci
    Soutok
    úseku
    VD
    Vybrané
Serial-Monograph link
    Biogeografické poměry