Record details

Title
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely
Country
    Česká republika
    SQ
Keyword
    Akciových
    Bulletin
    Doly
    Gbely
    Hodonín
    Moravské
    Nafta
    Naftové
    Plyn
    Spoločností
    Technicko-ekonomický
    Zamestnancov
    Zemný
Articles from this serial
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Bioerosive Traces in the Badenian Corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - Klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova