Record details

Title
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Pub. place
    Olomouc
ISSN
    1212-1131
    1212-1134
ISBN
    80-85037-07-6
    80-85037-08-4
    80-85037-09-2
    80-85037-23-8
    80-85037-36-X
Country
    Česká republika
Keyword
    Muzea
    Olomouci
    Vlastivědného
    Zprávy
Articles from this serial
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
    A pathologic pygidium from the Pleistocene erratic boulder of Moravia
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999