Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pub. place
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-187-8
Country
    Česká republika
Keyword
    1994
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fe-rudy v okolí Plavče s. od Znojma (34-11 Znojmo)
    Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
    Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod)
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)