Record details

Title
    Zpravodaj České geologické společnosti
ISSN
    1801-3163
Country
    Česká republika
Keyword
    České
    Geologické
    Společnosti
    Zpravodaj
Articles from this serial
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    75 let Jaroslava Haka
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Bývalý geolog - současný malíř
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    České granáty v českém skle
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Dekorativní jemenské mramory
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Hollefordský meteoritický kráter
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Je čas skutečně konstantou?
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Kodifikace zkratek minerálů
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Lví hlava
    Martin Chovan
    Mgr. Petr Chabr není
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel Josef Veselý
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pískovcové varhany u Jonsdorfu
    Pocta Jiřímu Krupičkovi
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Pražská synforma (terminologická glosa)
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Termín kulm v české geologii
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vznik hrachovce
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Za Čestmírem Nekovaříkem
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Pavlem Čtyrokým
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Ztráta české geologické společnosti
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životní cesta prof. Jana Šilara