Record details

Title
    Zpravodaj Silikátového svazu
Country
    Česká republika
Keyword
    Silikátového
    Svazu
    Zpravodaj
Articles from this serial
    Co je to pokročilá technická keramika nebo speciální keramika?
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    IPPC a keramický průmysl
    Keramická příručka - recenze
    Konference Stavebního sektoru CEN
    Natural Keramika spol. s r.o
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji
    Požadavky na kvalitu odborné publikace
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků